>> Local Managing Committee

 

 

Sr.No

Name

Designation

1

Shri.Patil Bhimrao Vitthal

Chairman

2

Shri.Gavali Kisan Jagnnath

Member

3

Adv.Joshi Ramesh Dinanath

Member

4

Mrs.Shah Lata Ajit

Member

5

Shri.Shah Rahul Subhash

Member

6

Mrs.Deshmukh Devyani Vishwas

Member

7

Shri.Nagtilak Hanmant Ramhari

Member

8

Shri.Kasabe Devidas Shivappa

Member

9

Shri.Mane Ashok Shankar

Member

10

Shri.Jagadale Ramchandra Aappso

Member

11

Shri.Dr.Pawar Nivrutti Baburao

Secretary

 

 

 

 

 
Copyright Damaji Mahavidyalaya Mangalwedha
Designed & Developed by: AKSHAR info WORLD, Mangalwedha